Despre Noi

VMCloud Systems, a intrat pe piața IT&C din anul 2014 și este o companie ce se axează pe clienți
de dimensiuni mici și medii, pentru care nu se justifică înființarea unui departament tehnic dedicat.
Serviciile oferite de VMCloud Systems sunt poziționate medium-to-high, cu timpi de răspuns reduși
Interacțiunea cu clientul este mai ușoară având personal dedicat pentru fiecare client în parte.
Datorită echipei multidisciplinare compania noastră oferă o gamă de
servicii mult mai complexă decât un simplu angajat.

 

Serviciile noastre:

Servicii de administrare rețele locale și access internet

Serviciul de administrare a rețelelor locale, oferă un grad mare de securitate și stabilitate a infrastructurii informatice, reprezintă cea mai importanta parte a sistemului informatic deoarece este singura structură care interconectează toate echipamentele și în același timp primul și cel mai vulnerabil nivel de securitate.

Serviciile de administrare a rețelelor locale includ:

– monitorizarea traficului de pe echipamentele de rețea, pentru a adapta configurația rețelei și obținerea unui randament cât mai ridicat

– monitorizarea rețelei împotrivă atacurilor din interiorul sau exeteriorul acesteia

– monitorizarea rețelei pentru a prevenii proactiv întreruperile ce pot surveni din cauza unui echipament din rețea ( calculator, server, imprimanta, switch, router, AP, etc. )

– intervenții tehnice locale sau de la distanta pentru remedierea problemelor

– actualizări la zi pentru fișierele de securitate

– actualizări la zi pentru sistemele de operare

– interconectarea sistemelor medicale din diferite secții, locații sau din exteriorul spitalului

– verificarea standardelor de securitate în colaborarea IT cu alte instituții sau parteneri externi

– suport tehnic pentru personalul medical

– comunicarea și interconectarea cu furnizorii de servicii date-voce ( access internet )

– back-up pentru configurațiile echipamentelor

– stabilirea unor soluții de redundanță, în cazul unui eveniment care afectează rețeaua, aceasta să poată fi disponibilă în cel mai scurt timp posibil sau dacă se poate fară să afecteze serviciile critice.

Servicii de administrare servere Windows și Linux

Administrarea serverelor reprezintă singura opțiune pentru menținerea echipamentelor și a serviciilor oferite de infrastructura IT disponibile în orice moment către personalul medical și administrativ.

Serverele pot fi fizice sau virtuale ( care sunt găzduite de cele fizice ), dar toate oferă servicii vitale pentru desfășurarea activității.

Serviciul de administrare a serverelor Windows și Linux, include:

– monitorizarea traficului

– filtrarea traficului, permițând numai accesul autorizat asupra infrastructurii și a datelor

– monitorizarea resurselor și alocarea lor pentru eficientizarea proceselor și a consumului de energie

– monitorizarea și administrarea sistemului de virtualizare și redundanță între servere

– implementarea unor planuri de back-up pentru configurațiile echipamentelor dar și pentru datele și serviciile gestionate de servere

– actualizarea soluțiilor software

– mentenanță și reparații asupra componentelor sau schimbarea acestora în funcție de soluția tehnică acceptată

– administrarea bazelor de date

– administrarea bazei de date cu utilizatori și drepturile de acces (creare/ștergere utilizator, acordare drepturi)

– monitorizarea securității fizice și împotrivă atacurilor cibernetice efectuate local sau din exteriorul rețelei.

– monitorizarea și acordarea accesului la echipamentele și serviciile ce fac parte din infrastructura spitalului către colaboratorii sau parteneri externi,

– implementarea de servicii noi, ( ex.: forum local pentru spital, server share local centralizat, etc. )

Servicii de administrare calculatoare de birou și laptopuri

Calculatoarele de birou și laptopurile sunt echipamente finale, o interfață ce oferă accesul către serviciile oferite de structura IT, din acest motiv, administrarea și întreținerea acestora sunt foarte importante pentru o activitate normala și productiva a personalului medical.

Serviciul de administrare a calculatoarelor și laptopurilor include:

– mentenanță*

– reparații asupra componentelor sau schimbarea acestora în funcție de soluția tehnică acceptată

– monitorizarea disponibilității resurselor (spațiul pe disc, memoria, gradul de ocupare a procesorului)

– administrarea drepturilor de acces la echipamente

– monitorizarea traficului pentru o bună gestionare a acestuia și un impact mai mic asupra rețelei locale,

– actualizarea software

– configurarea sistemului de operare pentru o funcționare mai bună și un răspuns mai rapid al sistemului,

– controlarea drepturilor de accesare a utilizatorilor pe anumite calculatoare în funcție de drepturile alocate,

– îmbunătățirea sistemelor informatice prin înlocuirea fizică a componentelor

– instalare software,

– backup, la cerere, pentru informațiile importante sau în cazul migrării

– recuperare de date,

Servicii de administrare periferice, imprimante, tablă interactivă, sisteme de videoconferință, videoproiectoare, etc.

Serviciul de administrare periferice include:

– mentenantă* periferice calculatoare, imprimante, videoproiectoare, sisteme de video conferință, tablă interactivă și alte periferice.

– interventii tehnice pentru curatarea si deblocarea imprimantelor in cazul blocarii foilor de hartie

– suport tehnic pentru instalare si configurare

– reparatii asupra componentelor sau schimbarea acestora in functie de solutia tehnica acceptata

– actualizari software